neděle 5. září 2021

Jihočeský úsměv v plné zbroji

     Malým psavcům ve věku od 8 do 15 let je určena literární soutěž s názvem Jihočeský úsměv, kterou již tradičně pořádá Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů. Tato soutěž je vyhlášená k 1.září 2021 a její uzávěrka byla stanovena obdobně jako v předchozích letech na 31.říjen.  

    Soutěžní práce je třeba zasílat pouze v elektronické formě (a to v programech doc, docx anebo odt) na adresu jihoceskyusmev@cbvk.cz. Rozsah příspěvků je stanoven maximálně na dvě strany formátu A4 a v předmětu je nutné uvést označení: Soutěž Jč.úsměv. U každé práce připojí pisatel svoje jméno a příjmení, věk a název navštěvované školy. Chybět by neměla ani kontaktní e-mailová adresa. 

     Téma tentokrát není určené, mohou to být zážitky z prázdnin, z rodinného života apod. Zaslané literární práce mohou mít formu povídky, básně, vyprávění, úvahy, fejetonu, eseje anebo i reportáže. Bude je jako obvykle posuzovat odborná porota, složená z jihočeských spisovatelů.

     Konečné výsledky budou slavnostně vyhlášeny koncem listopadu v některém ze zařízení Jihočeské knihovny. Termín, místo a čas budou včas upřesněny. Pořadatelé zde předají vítězům příslušná ocenění a věcné odměny. Součástí programu bude přednes úspěšných prací, zařazených mimo jiné do literárního sborníčku, který bude v elektronické formě předán všem účastníkům soutěže, vítězům pak v podobě papírové. O soutěži a úspěšných mladých literátech budou zveřejněny články i v dalších médiích. Pokud nebude možné osobní setkání, příslušné informace o výsledku soutěže budou soutěžícím zaslány e-mailem, včetně oznámení, kde bude možné si ceny vyzvednout.                                   
  -hh-

Nejčtenější články: